AKSAN DANIŞMANLIK

KOnumumuz

DAnışmanlık hizmet şekli

1. (Meslek Dallarının Belirlenmesi) Programa dahil olacak meslek dallarının şirket içeresinde analizinin yapılarak yararlanacak personelin belirlenmesi

2. (Sözleşmeler) Programa katılacak adayların başvuru sözleşmelerinin hazırlanması

3. (Devam / Devamsızlık) Programa katılacak adayların ücretli ve ücretsiz mazeret izinleri ile devam-devamsızlık durumlarının işverenden alarak ilgili kuruma iletilmesi

4. (Bu program Avrupa birliği tarafından finanse edilmektedir.) Avrupa birliği hibe programından en az lise mezunu ve üniversite mezunları üzerinden 6 buçuk ayda totalde 26.000 TL kişibaşı firmayı destekleyen bir paket programdır. 6 buçuk ay sonunda da kişiler hangi alanlarda çalışıyorlarsa o alanlardan sertifikalandırılacaktır.

moDüller

İşyeri Modülü

İşyerinin özel sektör ve kamudaki kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik, hiyerarşik şekilde Personel bulmasına destek verir.

Çalışan Modülü

İnsan kaynakları ile iş birliği içinde çalışanların tüm verilerinin tutulabileceği ve kontrol edilebileceği bir sisteme sahiptir. Aksan Group profesyonellerinin takibinde işe giren çalışan, bölüm değiştiren çalışan, yenişe giren girecek olan ekipman kullanan çalışan gibi değişikliklerin takibinin uyarılar ile yapılamasını sağlar. Gruplara ayırarak alınması gereken eğitim, kişisel koruyucu donanım belirlenmesi, ek sağlık tetkiklerinin belirlenmesi gibi gerekliliklerin takibini kolaylaştırabilmektedir..

İşletme Birliği

İşletmelerle işbirliği yaparak, kursiyerlerin mesleki eğitiminden sorumlu usta öğretici veya eğitici personelin yetiştirilmesi için iş pedagojisi kursları açmak, başarılı olanlara "Usta Öğretici" belgesinin verilmesinin koordinesinin sağlanması

Eğitim Modülü

Eğitimi yapılacak meslek alan/dallarıyla ilgili çerçeve öğretim programlarının ve kursiyerlerin işletmede yaptıkları etkinliklerle ilgili formların ders yılı başında işletmelere verilmesinin koordinesinin sağlanması

Devlet Katkısı

Devlet katkılarının şirkete ödenmesi ile alakalı prosedürlerin takibini yapılması Ve Hızlandırılmasını saglar.

Devam / Devamsızlık Modülü

Programa katılacak adayların ücretli ve ücretsiz mazeret izinleri ile devam-devamsızlık durumlarının işverenden alarak ilgili kuruma iletilmesi

Meslek Dallarının Belirlenmesi

Programa dahil olacak meslek dallarının şirket içeresinde analizinin yapılarak yararlanacak personelin belirlenmesi